Regnskap og økonomi

Vi kan hjelpe deg og din bedrift med:
 • Regnskap fra A til Å, med intern og offentlig rapportering
 • Lønninger, inkludert termin- og årsoppgaver
 • Balanseoppfølging (krav til egenkapital, avskrivninger, osv)
 • Oppfølging av utestående fordringer
 • Avdelings- og prosjektregnskap
 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Fakturering
 • Betaling
 • Landbruksregnskap

Rådgivning

Vi kan bidra til å forenkle din hverdag.
 • Vi er din samtalepartner
 • Vi gir rådgivning både når det gjelder 'tørre tall' og data-løsninger
 • Vi bistår med selskapsopprettelse og -endring, innsendelse til Brønnøysund