Våre ansatte

Line Karlsen
Daglig leder/Autorisert regnskapsfører
Tlf: 90 63 23 06
Epost: line.karlsen@regsen.no
Oddgeir Hansen
Autorisert regnskapsfører
Tlf: 40 63 22 48
Epost: oddgeir.hansen@regsen.no
Harald Aanensen
Autorisert regnskapsfører
Tlf: 40 72 64 91

Merethe Schumann Thorsen
Autorisert regnskapsfører
Tlf: 40 72 64 60
Epost: merethe@regsen.no
Grete Angeltveit
Autorisert regnskapsfører
Tlf: 40 64 59 50
Epost:
grete.angeltveit@regsen.no
Toril Alice Sund
Regnskapssekretær
Tlf: 98 88 76 14
Epost: toril.sund@regsen.no